Binära optioner

Binära optioner innebär att man ska kunna förutse var en aktiekurs, ett index eller en annan typ av tillgång kommer befinna sig på en viss kursnivå vid en kommande förutbestämd tidpunkt. Binära optioner kan också kallas för fixed return options, digital options, över/under-optioner och allt eller inget-optioner. På Stockholmsbörsen och Nasdaq OMX använder man produktnamnet ÖverUnder när man handlar med binära optioner. Det fungerar så att man köper en över-option om man förutspår att kursen ska sluta över en viss nivå, och en under-option om man tror att den ska sluta under en viss nivå.

Skulle man få rätt i det man förutspått får man en viss förutbestämd summa pengar tilldelad sig. Har man däremot fel får man ingen ersättning alls. Vid förfallodagen tappar optionen sitt värde, till skillnad mot till exempel en aktie kan man alltså inte ha kvar sin option för framtida bruk. Varför de kallas just för binära optioner är på grund av att man antingen förlorar allt eller får fullt betalt på en binär option. Det finns helt enkelt bara två olika utgångar. Det värsta du kan råka ut för när du köpt en binär option är att den tappar sitt värde, den blir helt enkelt värdelös. Du kan alltså aldrig förlora en större summa än vad du valt att köpa binära optioner för.

För privatpersoner är det absolut vanligast att man köper binära optioner, medan det är vanligare att sälja, eller ställa ut, optioner bland större investerare. Det finns både optioner av europeisk stil och optioner av amerikansk stil. De binära optionerna är oftast av europeisk stil och betyder att de endast kan genomföras på förfallodagen. De med amerikansk stil kan genomföras vid vilken tidpunkt som helst fram till och med förfallodagen. Det är betydligt mer ovanligt med binära optioner med amerikansk stil än binära optioner med europeisk stil.