Planerar en begravning för en älskad närstående

Om du planerar en begravning för en älskad, finns det flera saker du måste tänka på. Förutom att välja en begravningsbehållare måste du välja tid och plats för besökstjänsten och välja en bärare, om det finns en. Folkhälsolagen beskriver hierarkin av rättigheter för den avlidnes disposition. Folkhälsolagen ger vägledning om hur man avgör vilka rättigheter den avlidne hade och hur de skulle fördelas.

Att välja begravningsbyrå

När du ordnar en begravning måste du bestämma dig för vilken begravningsbyrå du ska välja. Även om detta kan vara en svår tid för dig och din familj, är det viktigt att du hittar en plats som är bekväm för alla. Att välja en begravningsbyrå nära den avlidnes hem kommer att hjälpa till att lindra spänningen i hela situationen. Bodde den avlidne i t.ex. Stockholm och ville bli begravd där är det såklart lämpligast att välja en begravningsbyrå i Stockholm. Alla har olika uppfattningar om gudstjänstens religiösa och kulturella inslag, så det är viktigt att prata med familjemedlemmar och avgöra vad som är viktigt.

När du besöker begravningsbyråer, ta med en lista med frågor till var och en. Om möjligt, ta med någon som inte är lika känslomässigt investerad som du. Be om en allmän prislista och fråga om begravningsbyråns faktureringspolicy. Be att få prata med begravningsentreprenören och se till att personalen är medkännande och förstår din familjs kultur och religiösa övertygelse. Be även om referenser och läs recensioner av begravningsbyrån online innan du fattar ett slutgiltigt beslut.

Att välja en gravbehållare

Även om det kan vara svårt att välja en begravningsbehållare för en älskad, finns det några saker att tänka på. Kontrollera med varje kyrkogård för att lära dig om deras krav innan du väljer en. Du bör också överväga andra kostnader när du väljer en begravningsplats, inklusive kyrkogårdsavgifter, gravstenar och köp av ett gravvalv.

Ett av de viktigaste besluten du kommer att fatta är vilken typ av begravningsbehållare du ska använda för den avlidne. Skrin, även kända som valv, skyddar kroppen från väder och vind och minskar marksättningen. De erbjuder dock inte permanent skydd mot markförskjutning, så du bör vara försiktig när du väljer en. Förutom kistan behöver du ett gravvalv och gravfoder om du planerar att begrava din älskade på en kyrkogård. Begravningsbyrån kommer sannolikt att ha ett begränsat urval av valv och gravfoder. Kremeringsurnor finns i många stilar och prisklasser. Om du väljer ett valv eller urna för din älskades cremain beror på dina individuella preferenser.

Val av tid och plats för besökstjänsten

Att välja tid och plats för besökstjänsten när man planerar en familjebegravning kan vara utmanande av många anledningar. Att välja en tidpunkt då kroppen inte är synlig kan hindra familjemedlemmar från att samlas med kroppen. Dessutom kan det vara obehagligt för besökare att se en avliden persons kropp. Men vissa människor tycker att det är tröstande att minnas den avlidne medan de levde. Om så är fallet kan begravningsbyrån välja en tidpunkt då det inte blir alltför distraherande för besökarna.

När man väljer tid och plats för umgänget bör familjen beakta familjens önskemål. Besök är en tid då familjemedlemmar och vänner kan se den avlidne och säga sitt sista farväl. Det är dock inte brukligt att hela tjänsten varar längre än 15 minuter. Om familjen begär ett längre umgänge är det vanligt att ha en minnesstund som pågår i flera timmar.

Att välja en kistbärare

När du väljer en bärare för en begravning, tänk på flera saker. Se först till att de är känslomässigt och fysiskt kapabla att utföra uppgiften. För det andra, fråga familjen om råd. Kanske har någon tjänstgjort tidigare och har ett gott rykte. Om så är fallet, överväg att anställa dem. Detta kommer också att lindra en del av stressen för familjen.

Kistbärare väljs ofta ut av familjer. De har äran att bära kistan och är en framträdande del av ceremonin. Helst är de starka och fysiskt vältränade. Om inte kan du välja en kistbärare bland andra familjemedlemmar. Alternativt kan du be om volontärer från lokala kyrkor och andra grupper. En vän eller familjemedlem med tillräcklig fysisk styrka kan fungera som kistbärare.