Första inlägget på ekonomibloggen Bissau

PrivatekonomiHär kommer jag blogga om allt som har med privatekonomi att göra. Bissau är det afrikanska Guinea-Bissaus huvudstad, men låter även lite som business, vilket har mycket gemensamt med privatekonomi. Hushållets ekonomi är en business i sig – den får sina intäkter via din lönespec och har sina utgifter i de varor och tjänster du konsumerar. Ser man ett hushåll som ett företag inser man att det är viktigt att det kommer in mer pengar än det rinner ut ur verkamheten. Man kan låna till investeringar, t.ex. ett hus.

Nu kanske det blev lite flummigt, men det mesta i livet är olika former av affärer. Vi slute avtal när vi kommer överrens om arbetsfördelning i hemmet och vi gör upp affärer dagligen när vi handlar mat och kläder som behövs i hushållet.