Låna en mindre summa pengar

BetalningsanmärkningDet kan finnas många olika skäl till varför en individ är i behov av att låna pengar. Det kan exempelvis handla om att täcka upp för oväntade utgifter, betala av skulder eller spontana inköp. I de nämnda exemplen så handlar det inte sällan om mikrokrediter – det vill säga små lån som man ansöker om både snabbt och enkelt. De tio senaste åren har sms-lånen blivit en allt vanligare lösning på mångas ekonomiska bekymmer. Men det finns en baksida av dessa mikrokrediter, vilket är att räntorna är mycket höga och i värsta fall klarar inte låntagaren av att betala tillbaka lånet och hamnar således i en skuldfälla. För att undvika att i största möjliga mån något sådant ska hända – så begär många låneinstitut att sökanden ska kunna uppvisa ett visst antal belopp i taxerad årsinkomst. Övriga krav kan vara att inte tidigare ha några betalningsanmärkningar. Förutom dessa krav så krävs det att sökanden har uppnått en viss ålder – oftast myndighetsålder – och att denne är folkbokförd i Sverige och dessutom har ett svenskt bankkonto. Det man bör tänka på är att mikrokrediterna som exempelvis tas i form av sms-lån måste betalas tillbaka mellan 30 och 90 dagar.

Ibland kan ett lån handla om en investering snarare än att man vill kunna använda pengarna snabbt för att täcka spontana utgifter. Många väljer därför att låna pengar till exempel ett hus eller en lägenhet. Gällande då är at de flesta banker begär att låntagaren betalar en del av lånet genom en kontantinsats som är en viss procentuell del av det totala lånebeloppet. Beroende på det totala lånebeloppet kan med andra ord kontantinsatsen bli ganska hög. I övrigt gäller att låntagaren måste kunna uppvisa en tillräcklig taxerad årsinkomst så att låneinstitutet bedömer att det är rimligt att bevilja låntagaren ett lån.

Det finns lite andra möjligheter till att bli beviljad ett större lån. Bland annat kan man gå ihop exempelvis två individer och tillsammans ansöka om lån. Då behöver inte individernas enskilda taxerade inkomst vara tillräcklig och dessutom halveras kontantinsatsen om man delar på den. Ett annat alternativ är att låta någon person gå i borgen för lånet. Det innebär att borgenären bär det yttersta ekonomiska ansvaret. Oftast är det någon förälder eller liknande som går i borgen åt sitt nyutflyttade tonårsbarn. Som borgenärmåste man såklart kunna lita på att lånet betalas av ordentligt. Om återbetalning av lån sker klanderfritt kan låneinstitutet efter en tid befria borgenären från ekonomiskt ansvar.