Industriella revolutionen

Den industriella revolutionen är en sammanfattning av de stora ekonomiska, sociala och teknologiska förändringar som hade sin i början i Storbritannien i mitten av 1700-talet. Den plats som tros vara revolutionens vagga är Ironbridge i Shropshire som ligger vid gränsen mellan England och Wales.

Idag är denna plats ett av Storbritanniens världsarv. Den industriella revolutionen fick en allt större betydelse när man började använda ångdrivna fartyg och järnvägar oftare. Under 1800-talet spreds revolutionen vidare till Västeuropa, Japan och Nordamerika. Senare under revolutionen spred den sig till resten av världen också. Konsekvensen av detta blev att allt större delar av befolkningen valde att flytta från landsbygden och in i städerna. Det blev alltså en omfattande urbanisering.

Läs mer om industri på http://www.industriforetagen.se