SMS-lånens fördelar och nackdelar

sms-lånSMS-lån är ett ständigt hett samtalsämne och vissa perioder är rapporteringen i media intensivare. Anledningen till att de omtalas så mycket är att de kostar låntagarna väldit mycket jämfört med andra lån. Detta eftersom lånens löptid är korta samtidigt som räntor och avgifter är förhållandevis höga. Om man räknar på en årlig ränta kommer många av SMS-lånen upp i en effektiv ränta på 100 procent – ibland uppåt 1000 procent.

Allt är dock inte dåligt med SMS-lån. Det finns tillfällen då det är rätt at ta ett sådant lån. De ska bara användas i nödfall och då man måste finansiera en akut kostnad som inte kan vänta. Dessutom ska man vara helt säker på att man kan återbetala lånet inom dess löptid. Vill du veta mer om olika SMS-lån kan du kolla in denna webbsajt – där dessa lån beskrivs ganska bra.

Om man har dålig och osäker ekonomi kan det leda till en ekonomisk katastrof att teckna ett SMS-lån. Om lånet inte återbetalas i tid drabbas man ofta av väldigt höga räntor och avgifter. I förlängningen kan ett lån som inte återbetalas leda till att man får en betalningsanmärkning. Detta kommer i sin tur göra det svårt att teckna nya lån. Det värsta med en betalningsanmärkning är kanske ändå att man får svårtigheter att hyra bostad, skaffa mobiltelefonabonnemang, bensinkort och likande. Kort och gott leder en betalningsanmärkning till väldigt mycket trassel.