Bostadslån och amortering

Bolån till husIdag rapporterade SVT:s Rapport om svenskarnas överbelåning när det kommer till bolån. En stor fara är att vi generellt sett är dåliga på att amortera på våra bolån. Rapport hade räknat på genomsnittlig amorteringstakt och genomsnittligt lån – och kommit fram till att det tar 140 år för en genomsnittlig låntagare att återbetala sitt bolån. För 25 år sedan tog det istället 40 år för den genomsnittliga åntagaren att återbetala de pengar denne lånat.

En av orskakerna till den låga amorteringen tror man är de stigande priserna på bostadsmarknaden. Antingen har husägare sett sin bostad stiga kraftigt i värde och inte sett någon anledning att amortera på lånet. Eller så har husägaren betalat ganska mycket för sitt hus och ser ingen större mening med en amortering då den inte påverkar lånets storlek märkbart. I det senare fallet kan det såklart vara så att det inte märks så mycket, men då måste man helt enkelt räkna med en högre amorteringstakt.

En glad nyhet som rapporterades var att bolånetaket på 85% av köpeskillingen verkar gett effekt. Taket ska ha dämpat överbelåningen och i vissa fall ökat amorteringsviljan.

At amortera på sitt bolån är viktigt av flera andledningar. Vi vet sedan tidigare att bostadsmarknaden går i vågor. Rätt vad det är kommer vi in i en svacka där priserna kan rasa ganska kraftigt. Då är det såklart bra att ha marginaler på sitt bolån så att bostaden inte helt plötsligt inte duger som säkerhet för lånet. Om man amorterar regelbunder ökar man hela tiden gapet mellan lånat belopp och de 85% som maximalt får lånas ut via hypotekslån. En annan anledning är att amortering är en form av sparande. Sparande är viktigt för att få ekonomisk stabilitet som hjälper till när man behöver övervintra perioder av dålig ekonomi. Om man har amorterat ner sitt bolån från 85% av köpeskillingen till 65% betyder det att man har utrymme att öka på lånet om man är i akut behov av pengar. Behöver man inte pengarna så får man i utbyte tillbaka den amorterade summan vid en försäljning av bostaden, under förutsättning att bostadspriserna inte sjunkit.