Snabb avveckling av företaget

Lika stort som behovet av att snabbt komma igång med ett företag när man har alla viktiga beståndsdelar på plats kan vara, kan behovet av att kunna avveckla företaget vara när man inte längre vill driva verksamheten.

Alla som har drivit företag vet dock att man inte bara kan avsluta affärerna helt plötsligt. Personal ska sägas upp, utrustning ska säljas eller skrotas och de sista fakturorna ska betalas. Bankkonton och teleabonnemang ska sägas upp. Elen ska stängas av. Företagets deklaration ska lämnas.

Härutöver finns det dessutom ett antal formaliteter som måste iakttas om man har drivit företaget som ett aktiebolag.

Enligt aktiebolagslagen finns det fem olika vägar för att avveckla ett aktiebolag.

  • Försäljning. Har man hittat någon som är intresserad av att fortsätta verksamheten är detta det mest gynnsamma alternativet. Det blir då köparens bekymmer att se till att all formalia beträffande bolaget sköts.
  • Det kan vara så att företagets verksamhet har blivit alltför vittförgrenad och skulle må bra av att delas upp i separata bolag. Delning innebär helt enkelt att det gamla bolaget försvinner medan verksamheterna drivs i två nya aktiebolag.
  • Innebörden av detta är att man i stället bakar ihop två olika bolags verksamheter i ett. Förutsättningen är att det ena bolaget äger alla aktier i det andra. Det sistnämnda bolaget löses upp och all verksamhet drivs i moderbolaget.
  • Många gånger har företag som drivit skilda verksamheter gjort det i olika bolag. Något bolag har blivit kvar och hängande trots att det inte drivs någon verksamhet där. Ett alternativ till fusion är likvidation. Är det olika ägare kan fusion inte ske och då är likvidation vad som står till buds.
  • Med ordets negativa klang känns det kanske motbjudande men det kan definitivt vara ett alternativ till likvidation eftersom det både är billigare och smidigare.